Convenios / Negociación Colectiva

Nome do convenio Ámbito funcional Ámbito territorial Concello Estado
 Cines - Convenio colectivo do sector de salas de exhibición cinematográfica de Galicia Deportes e Espectáculos Galego En vigor
 Convenio colectivo estatal de centros e servizos veterinarios Centros e Servizos Sanitarios Veterinarios Estatal En vigor
  Ausum Asesores y Abogados, S.L Empresa En vigor
  COMERCIO VARIO 2016-2019 da provincia da Coruña Comercio Provincia da Coruña -
  UTE Gestion Cangas (FCC, Aqualia + Civis Global) - Servizo Municipal de Abastecimento e Saneamento de Auga de Cangas Provincia de Pontevedra Cangas En vigor
 Acción e Intervención social Servizos Sociais Estatal Negociación paralizada
 Acciona Facility (limpeza industrial de Navantia-Ferrol) Limpeza Empresa Ferrol Negociación paralizada
 Acciona, limpeza do Hospital Álvaro Cunqueiro e Xeral (EOXI Vigo) Limpeza hospitalaria Empresa Vigo En vigor
 Acordo Laboral Estatal de Hostalaría (ALEH) Hostalaría Estatal En vigor
 Acordo Marco do Comercio Comercio Estatal En vigor
 Acordo marco estatal de limpeza de edificios e locais Limpeza Estatal En vigor
 Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva Estatal En vigor
 Actores e actrices Deportes e Espectáculos Estatal Negociación paralizada
 Actores e actrices de teatro de Galiza Deportes e Espectáculos Galego En vigor
 Adecco Outsourcing SAU e Atlas Servicios Empresariales SAU Varios Estatal En vigor
 Administracións de lotarías Comercio Estatal En vigor
 Aeroclub de Santiago de Compostela Deportes e Espectáculos Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Agencia EFE Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Akí Bricolaje España, S.L. Comercio Empresa En vigor
 Albada Limpeza viaria e RSU Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Alcor Seguridad, S.L. Seguridade Empresa En vigor
 Almacenes, Servicios y Recuperaciones, S.L. (ALSERVI, S.L.) Varios Empresa Vigo En vigor
 Amil Lago Servicios Generales, S.L. Galego En vigor
 Antonio Gallego Cid, S.L. Hostalaría Empresa Negociación paralizada
 Aquagest Augas Empresa En vigor
 Aqualia GIA - abastecemento e saneamento de augas de Bueu Augas Empresa Bueu En vigor
 Aqualia GIA - abastecemento e saneamento de augas de Moaña Augas Empresa Moaña En vigor
 Aqualia GIA – FCC (Cangas de Morrazo U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Cangas Augas Empresa Cangas En vigor
 Aqualia GIA – FCC (Nigrán U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Nigrán Augas Empresa Nigrán En vigor
 Aqualia GIA – FCC (Redondela U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Redondela Augas Empresa Redondela En vigor
 Aqualia GIA – FCC (Vigo U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Vigo Augas Empresa Vigo En vigor
 Arborejardin, S.L. Empresa En vigor
 ARC Distribución, centro de traballo de Bergondo Comercio Empresa Bergondo En vigor
 Ariete Seguridad Seguridade Estatal En vigor ultimo ano de vixencia
 Arqueoloxía Varios Galego Negociación paralizada
 Ascan Empresa Constructora y de Gestión SA - recollida e limpeza viaria do concello de Sanxenxo Limpeza viaria e RSU Empresa Sanxenxo En vigor
 Ascan Geaser UTE - servizo de limpeza de Portos de Galicia zona norte (Xove) Limpeza Provincia de Lugo Xove En vigor ultimo ano de vixencia
 Asociación Benéfica Reto a la Esperanza Servizos Sociais Empresa En vigor
 Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD) Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada
 Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-Sociais (ASPANEPS) Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada
 ASPRONAGA Servizos Sociais Empresa Oleiros En vigor
 Augas de Narón, COSMA S.A. Augas Empresa Narón Negociación paralizada
 Augas Municipais de Arteixo, AUGARSA Augas Empresa Arteixo Negociación paralizada
 Automóviles Citroën España, S.A. Comercio Empresa O Porriño Negociación paralizada
 Auxiliar Logística Aeroportuaria, S.A. Empresa En vigor ultimo ano de vixencia
 Avanza Externalización de Servicios SA - provincia de Pontevedra Varios Provincia de Pontevedra En vigor
 Avis Alquile un Coche, S.A. Varios Empresa Negociación paralizada
 Axencias de Viaxes Varios Estatal En vigor
 Axuda a Domicilio Servizos Sociais Galego Negociación paralizada
 Balonmán profesional Deportes e Espectáculos Estatal En vigor
 Benito Areán, S.L. Empresa En vigor
 Bridgestone Hispania Comercio Empresa En vigor
 Burger King Hostalaría Estatal En vigor
 Cafetería do CHUAC (Complexo Hospitalario da Coruña), concesionaria Serunión, S.A. Hostalaría Empresa A Coruña En vigor
 Cafetería do Hospital Meixoeiro (concesionaria OH VIGO, S.L.) Hostalaría Empresa Vigo Negociación paralizada
 Cáritas Servizos Sociais Empresa En vigor
 Carlson Wagonlit España, SLU Varios Empresa En vigor
 Cash Converters e sociedades vencelladas Comercio Empresa En vigor
 Casino Atlántico S.A. Xogo Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Casino da Coruña Xogo Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Casino de La Toja Xogo Empresa O Grove En vigor
 Casino Ferrolano - Tenis Club Xogo Empresa Ferrol En vigor
 Celta Prix, Limpeza do Concello de Cedeira Limpeza viaria e RSU Empresa Cedeira Negociación paralizada
 Centros de xardinaría Comercio Estatal En vigor
 Centros e Servizos de atención de persoas con discapacidade Servizos Sociais Estatal En vigor
 Centros Especiais de Emprego Servizos Sociais Galego Negociación paralizada
 CESPA - Servizos de recollida de lixo e limpeza viaria da Coruña Limpeza viaria e RSU Empresa A Coruña Negociación paralizada
 CESPA Jardines (Concello da Coruña) Xardinería Empresa A Coruña Negociación paralizada
 CESPA S.A. (LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA RSU DE VILLAGARCÍA DE AROSA) Empresa Vilagarcía de Arousa En vigor
 CESPA S.A.-As Mariñas Limpeza viaria e RSU Empresa En vigor
 CESPA SA - recollida de RSU e limpeza viaria de Sarria Limpeza viaria e RSU Provincia de Lugo Sarria En vigor
 Cespa, Gestión de Residuos SA - O Porriño Limpeza viaria e RSU Empresa O Porriño En vigor
 Cespa, S.A. - Limpeza de espazos públicos, recollida e transporte de RSU en Viveiro Limpeza viaria e RSU Empresa Viveiro En vigor
 CESPA, S.A. - Servizo público de conservación e reposición de zonas verdes do Concello de Vigo Xardinería Empresa Vigo Negociándose
 CESPA, S.A., Limpeza e Recollida do Concello de Viveiro Limpeza viaria e RSU Empresa Viveiro Negociación paralizada
 CESPA, SA - Servizo de limpeza viaria, recollida rsu, transporte e desratización do Concello de Poio Limpeza viaria e RSU Empresa Poio En vigor
 Ciclismo profesional Deportes e Espectáculos Estatal En vigor
 CIMO, Entidade Prestadora de Servicios de Ourense Empresa En vigor
 CINESA Deportes e Espectáculos Empresa Negociación paralizada
 Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo Deportes e Espectáculos Empresa Vigo Negociación paralizada
 Citius Outsourcing Enterprise S.L. Empresa En vigor
 Claro Sol Facilities SLU Limpeza Estatal En vigor
 Claxxon Producciones SL Deportes e Espectáculos Provincia de Pontevedra En vigor
 Clece, S.A. (Limpeza do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela) Limpeza hospitalaria Empresa Santiago de Compostela En vigor
 Club de Campo de Vigo Deportes e Espectáculos Empresa Negociación paralizada
 Clube Fluvial de Lugo Varios Empresa Lugo En vigor
 Cobra Servicios Auxiliares, S.A. Varios Empresa Negociación paralizada
 Cociña dos centros residenciais docentes de Galicia Galego En vigor
 COFAGA Comercio Empresa Negociación paralizada
 Comar Rías Altas Xogo Empresa Negociación paralizada
 Comercio da Pel da Provincia de Ourense Comercio Provincia de Ourense Negociación paralizada
 Comercio da Pel da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio da Pel e do Calzado da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Comercio de Alimentación da Provincia da Coruña Comercio Provincia da Coruña En vigor
 Comercio de Alimentación da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo En vigor
 Comercio de Alimentación da Provincia de Ourense Comercio Provincia de Ourense En vigor
 Comercio de Alimentación da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio de Bazares, Venda de Xoguetes, Artigos de Agasallo, Adorno e Reclamo da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio de exportación de peixe fresco do porto da Coruña Comercio Empresa A Coruña Negociándose
 Comercio de flores e plantas Comercio Estatal En vigor
 Comercio de Materiais de Construción e saneamento da provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da Provincia de Ourense Comercio Provincia de Ourense En vigor
 Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra En vigor
 Comercio de Mobles da Provincia da Coruña Comercio Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Comercio de Mobles da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio de Mobles e Obxectos Decorativos da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Comercio de papel e artes gráficas Comercio Estatal En vigor
 Comercio do Metal da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo En vigor
 Comercio do Metal da Provincia de Ourense Comercio Provincia de Ourense Negociación paralizada
 Comercio do Metal da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra En vigor
 Comercio exclusivista de vidro e cerámica Comercio Estatal Negociación paralizada
 Comercio polo miúdo do Téxtil da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio por xunto de Froitas e Produtos Hortícolas da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociándose
 Comercio por xunto de Froitas, Hortalizas e Plátanos da Provincia da Coruña Comercio Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Comercio por Xunto de Peixe Fresco da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Comercio por xunto e importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos Comercio Estatal En vigor
 Comercio Téxtil da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Comercio Téxtil da Provincia de Ourense Comercio Provincia de Ourense Negociación paralizada
 Comercio vario da provincia da Coruña Comercio Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) e das súas sociedades Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Compañía Internacional de Coches-Camas y de Turismo, S.A. Hostalaría Empresa Negociación paralizada
 Conservación e reposición de parques infantís, áreas deportivas e mobiliario urbano do concello de Vigo - Ferrovial Servicios SA Limpeza viaria e RSU Empresa Vigo En vigor
 Consorcio da Cidade de Santiago - Real Filharmonía de Galicia Deportes e Espectáculos Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Consorcio para a Promoción da Música (Orquestra Sinfónica de Galicia) Deportes e Espectáculos Empresa A Coruña En vigor
 Contratas ferroviarias Varios Estatal En vigor ultimo ano de vixencia
 Control Galicia, S.L. Varios Empresa Negociación paralizada
 COPE, Radio Popular, S.A. Medios de Comunicación Empresa En vigor
 CORMOSA Comercio Empresa Oleiros Negociación paralizada
 Corporación RTVE Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Corporación Voz de Galicia, S.L.U. Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Coviran SCA Augas Estatal En vigor
 Cremonini Rail Ibérica, S.A. Hostalaría Empresa En vigor
 Cruz Vermella (provincia da Coruña) Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada ultimo ano de vixencia
 Cruz Vermella (provincia de Lugo) Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada
 Cruz Vermella (provincia de Ourense) Servizos Sociais Empresa En vigor
 Cruz Vermella (provincia de Pontevedra) Servizos Sociais Provincia de Pontevedra En vigor
 Cyrasa Seguridad, SL. Seguridade Empresa En vigor
 Daorje Medioambiente, S.A e Plantas de Transferencia zona I e II-Geseco Empresa En vigor
 Decathlon España, SA Comercio Empresa En vigor
 Delivra SLU - centro de traballo da Coruña Comercio Provincia da Coruña A Coruña En vigor
 Desinfección, Desinsectación e Desratización Limpeza Estatal Negociación paralizada
 Diana Redes Comerciales S.A. Comercio Empresa Negociación paralizada
 Diario ABC Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Diario AS Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Dinahosting S.L. Empresa En vigor
 Distribución de Butano da Provincia de Lugo Comercio Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Distribuciones Camba SL Provincia da Coruña En vigor
 Distribuidora de Televisión Digital, SA e Compañía Independiente de Televisión, SL (antes Grupo Sogecable) Medios de Comunicación Estatal En vigor
 Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA, S.A.) Comercio Empresa En vigor
 Distribuidoras de Butano da Coruña Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Distribuidores cinematográficos Varios Estatal Negociación paralizada
 Distribuidores de produtos farmacéuticos Comercio Estatal En vigor
 Distrigalicia, SLU Comercio Empresa Negociación paralizada
 Dornier, S.A. (Xestión estacionamento regulado de Vigo) Empresa Vigo En vigor
 Ecourense, limpeza e recollida de R.S.U. do Concello de Ourense Limpeza viaria e RSU Empresa Ourense En vigor
 Ediciones El País, S.L. Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Editorial Compostela - Correo Gallego Medios de Comunicación Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Editorial La Capital, S.L. Empresa En vigor
 Eimfor SL (persoal adscrito ao Parque de Bombeiros de Verín) Varios Provincia de Ourense Verín En vigor
 El Pote Comercio Empresa Negociación paralizada
 El Progreso de Lugo, S.L. Medios de Comunicación Empresa Lugo Negociación paralizada
 Elaboradores de produtos cociñados para a súa venda a domicilio - pizzarías Hostalaría Estatal Negociación paralizada
 EMAFESA - Empresa Mixta de Augas de Ferrol Augas Empresa Negociación paralizada
 Emalcsa (Empresa Municipal de Augas da Coruña) Augas Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Empregados de predios urbanos Varios Estatal En vigor
 Empresas de comercio polo miúdo de drogarías, herboristarías e perfumarías Comercio Estatal Negociación paralizada
 Empresas de elaboración de produtos do mar con procesos de conxelación e refrixeración Varios Estatal Negociación paralizada
 Empresas de Mediación de Seguros Privados Varios Estatal En vigor
 Empresas de publicidade Varios Estatal En vigor
 Empresas de repartición sen direccionar Varios Estatal En vigor
 Empresas de Traballo Temporal (ETT) Varios Estatal Negociación paralizada
 Empresas Organizadoras do Xogo do Bingo Xogo Galego Negociándose
 Empresas organizadoras do xogo do Bingo (estatal) Xogo Estatal Negociándose
 Entrega domiciliaria Varios Estatal Negociación paralizada
 ESC Servicios Generales, S.L. Varios Empresa En vigor
 Estacionamento limitado na vía pública Varios Estatal Negociación paralizada
 Eulen, S.A., Servicios Auxiliares Varios Empresa Negociación paralizada
 Expertus Servicios Hoteleros, S.L. Empresa En vigor
 Fabricación e comercialización de froitas e hortalizas frescas listas para consumo -estatal- Estatal En vigor
 Faro de Vigo, S.A. Medios de Comunicación Empresa En vigor
 FCC, limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Monforte de Lemos Limpeza viaria e RSU Empresa Monforte de Lemos En vigor
 Ferrolvisión S.L. Medios de Comunicación Empresa Ferrol Negociación paralizada
 Ferrovial Servicios SA -servizo de restauración e atención a bordo de trens- Varios Estatal En vigor
 Figurantes Deportes e Espectáculos Estatal En vigor
 Finanzauto Comercio Empresa En vigor
 Fissa Servicios Auxiliares, S.L. Empresa En vigor
 Fomento de Construcciones y Contratas, Xestión de Residuos da Mancomunidade de Municipios "Serra do Barbanza" Limpeza viaria e RSU Empresa Negociación paralizada
 Fostercore SL Hostalaría Provincia da Coruña Oleiros En vigor
 Fundación Adcor Servizos Sociais Provincia da Coruña A Coruña En vigor
 Fundación Camiña Social (antes Asociación Camiña Social) Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada
 Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes. Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Servizos Sociais Empresa Negociación paralizada
 Fundación Internacional O’Belén Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fundación Meniños Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fundación Refuxio de Animais Varios Provincia da Coruña Santiago de Compostela En vigor ultimo ano de vixencia
 Fundación San Rosendo Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fundación Unicef - Comité Español Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fundación Valdegodos Servizos Sociais Empresa En vigor
 Fútbol profesional Deportes e Espectáculos Estatal Negociación paralizada
 Fútbol sala Deportes e Espectáculos Estatal En vigor
 Game Stores Iberia SL Comercio Estatal En vigor
 General Óptica, S.A. Varios Empresa Negociación paralizada
 GESECO, limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Mos Limpeza viaria e RSU Empresa Mos En vigor
 GESECO, S.A. - Servizo de limpeza e recollida de residuos do porto da Coruña Limpeza viaria e RSU Empresa A Coruña En vigor
 Gestagua (Culleredo) Augas Empresa Culleredo Negociación paralizada
 Gestagua - ETAP de Lugo Provincia de Lugo Lugo En vigor
 Gestagua - Foz Provincia de Lugo Foz En vigor
 Grandes Almacenes FNAC España, S.A. Comercio Estatal En vigor
 Grandes almacéns Comercio Estatal En vigor
 Grupo 20 Minutos (antes Multiprensa y Más, S.L.) Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Grupo Champion (Supermercados Champion, S.A. e Grup Supeco-Maxor, S.L.) Comercio Empresa En vigor
 Grupo de Empresas Canabal, convenio do centro de traballo da barcaza do encoro de Portodemouros Varios Empresa Santiso Negociación paralizada
 Grupo Eroski Comercio Empresa En vigor
 Grupo Mercantil ISS Empresa En vigor
 Grupo Muerde la Pasta Hostalaría Estatal En vigor
 Grupo musical Alma Latina C.B. Deportes e Espectáculos Provincia de Lugo En vigor
 Grupo PRISA Radio (antes Unión Radio) Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Grupo Radio Vigo Medios de Comunicación Provincia de Pontevedra Vigo En vigor
 Grupo Sogecable Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Grupo VIPS Hostalaría Empresa En vigor
 Grupo Zena Hostalaría Empresa En vigor
 Grupo4s Protección y Custodia, S.L. Seguridade Empresa En vigor
 Hertz de España, S.L. Varios Empresa Negociación paralizada
 Hesperia-Hotel Peregrino, Hotelera del Noroeste, S.A Hostalaría Empresa Santiago de Compostela En vigor
 Hollygood SL Hostalaría Provincia da Coruña Santiago de Compostela En vigor
 Hostal dos Reis Católicos, Paradores de Turismo de España, S.A. Hostalaría Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Hostalaría da Provincia da Coruña Hostalaría Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Hostalaría da Provincia de Lugo Hostalaría Provincia de Lugo En vigor
 Hostalaría da Provincia de Ourense Hostalaría Provincia de Ourense En vigor
 Hostalaría da Provincia de Pontevedra Hostalaría Provincia de Pontevedra En vigor
 Hotel Hesperia Finisterre Hostalaría Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Hotel Magar Hostalaría Empresa Ponteareas En vigor
 Hotel NH Atlántico Hostalaría Empresa A Coruña En vigor
 Hotel Riazor Hostalaría Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Hotelera Noroeste, S.A. (Resort La Toja) Hostalaría Empresa O Grove Negociación paralizada
 Hoteleras 2012, S.L. (Motel Venus A Coruña) Empresa En vigor
 Ilunion Outsourcing SA (antes V2 Complementos Auxiliares SA) Varios Estatal En vigor
 Ilunion Seguridad S.A. (Antiga VINSA) Seguridade Empresa En vigor
 Indusal Rías Baixas S.A. Limpeza Provincia de Pontevedra En vigor
 Initial Facilities Services, SA. Empresa En vigor
 Instalacións deportivas e ximnasios (estatal) Deportes e Espectáculos Estatal Negociación paralizada
 Instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia Deportes e Espectáculos Galego En vigor
 Interburgo Vigo, S.A. (Golf Ría de Vigo) Empresa En vigor
 ISS Facility Services Multiservicios Integrales SL (antes servizos auxiliares de ISS Facility Services SA) Varios Empresa En vigor
 ISS Servicios de Información y Control de Accesos, SL. Empresa En vigor
 KIABI (Kiabi España KSCE, S.A, antes Moderropa, S.A.) Comercio Empresa En vigor
 La Familia Servicios Personales Asistenciales S.L. Limpeza Provincia da Coruña En vigor
 La Opinión de A Coruña Medios de Comunicación Empresa A Coruña Negociación paralizada
 La Región, S.A. Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 La Voz de Galicia, S.A. Medios de Comunicación Empresa En vigor
 LANOCA EXHIBICIÓN, S.L. - Centro de traballo CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA Deportes e Espectáculos Empresa Pontevedra Negociación paralizada
 Lavandería do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), concesionaria Linorsa Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 Lecer educativo e animación sociocultural Servizos Sociais Estatal En vigor
 Lidl Supermercados SAU Comercio Estatal En vigor
 Limpeza Concello de Vilasantar, Celta Prix Limpeza viaria e RSU Empresa Vilasantar Negociación paralizada
 Limpeza da Casa do Concello de Vigo - Mantelnor Limpiezas Limpeza Empresa Vigo En vigor
 Limpeza da Refinaría da Coruña, EULEN S.A. (anterior adxudicataria VULCAROL S.L) Limpeza Empresa A Coruña En vigor
 Limpeza de Colexios Públicos de Vigo, Mantelnor Limpiezas. (anterior adxudicataria: LINORSA) Limpeza Empresa Vigo Negociación paralizada
 Limpeza de edificios e locais (convenio colectivo estatal) Limpeza Estatal Negociándose
 Limpeza de Edificios e Locais da Provincia da Coruña Limpeza Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Limpeza de Edificios e Locais da Provincia de Lugo Limpeza Provincia de Lugo Negociación paralizada
 Limpeza de Edificios e Locais da Provincia de Ourense Limpeza Provincia de Ourense Negociación paralizada
 Limpeza de Edificios e Locais da Provincia de Pontevedra Limpeza Provincia de Pontevedra Negociándose
 Limpeza de institucións hospitalarias da provincia de Ourense Limpeza hospitalaria Provincia de Ourense Ourense En vigor
 Limpeza de Portos de Galicia na Zona Centro-Sur da provincia da Coruña (CESPA, S.A.) Limpeza viaria e RSU Empresa Negociación paralizada
 Limpeza do CDR e o IES Manoel Antonio de Vigo - Valoriza Facilities Limpeza Empresa Vigo Negociación paralizada
 Limpeza do Centro San Rafael de Castro Limpeza hospitalaria Empresa Cervantes En vigor
 Limpeza do Complexo Hospitalario de Pontevedra, Clece Limpeza hospitalaria Empresa Negociación paralizada
 Limpeza do Hospital Abente y Lago da Coruña (ISS Facility Services S.A) Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 Limpeza do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Limpezas Faro, S.L. (antes Valoriza Facilities, SAU, antes EULEN, S.A.) Limpeza hospitalaria Empresa Monforte de Lemos En vigor
 Limpeza do Hospital de Montecelo e Hospital provincial (Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa, S.A.) Limpeza hospitalaria Empresa En vigor
 Limpeza do Hospital Lucus Augusti (HULA) Limpeza hospitalaria Empresa Lugo En vigor
 Limpeza do Hospital Nicolás Peña Limpeza hospitalaria Empresa Vigo Negociación paralizada
 Limpeza do Hospital Psiquiátrico de Rebullón Limpeza hospitalaria Empresa Mos Negociación paralizada
 Limpeza do Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil da Coruña, (Valoriza, anteriores concesionarias Rámel, Eurolimp) Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 Limpeza do Hospital Xeral Calde de Lugo Limpeza hospitalaria Empresa Lugo Negociación paralizada
 Limpeza do Porto da Coruña (U.T.E. Limpiezas Puerto A Coruña) Limpeza viaria e RSU Empresa A Coruña En vigor
 Limpeza do Porto pesqueiro de Vigo (actual concesionaria UTE PUERTO PESQUERO DE VIGO, anterior CESPA) Limpeza viaria e RSU Empresa Vigo Negociación paralizada
 Limpeza e mantemento de cabinas telefónicas (EULEN) Limpeza Empresa Negociación paralizada
 Limpeza e Recollida de Burela, Celta Prix, S.L Limpeza viaria e RSU Empresa Burela Negociación paralizada
 Limpeza e Recollida de Gondomar, GESECO S.A. Limpeza viaria e RSU Empresa Gondomar En vigor
 Limpeza e Recollida de Nigrán, CESPA, S.A. Limpeza viaria e RSU Empresa Nigrán En vigor
 Limpeza e Recollida de Redondela, Urbaser S.A. Empresa Redondela En vigor
 Limpeza e Recollida de Vigo, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) Limpeza viaria e RSU Empresa Vigo En vigor
 Limpeza e Recollida do Concello de Lugo, URBASER S.A. Limpeza viaria e RSU Empresa Lugo Negociación paralizada
 Limpeza Hospital Universitario Xeral-Cíes, Acciona (antes Clece SA, antes Limpiezas Faro, S.L.) Limpeza hospitalaria Empresa En vigor
 Limpeza Hospitalaria do CHUAC - Complexo Hospitalario da Coruña (INGESAN) Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 Limpeza industrial de Endesa en As Pontes (Jofra S.A.) Limpeza Empresa En vigor
 Limpeza industrial de Endesa en As Pontes, Senax UTE2 (MAESSA-LAÍNSA) Limpeza Empresa As Pontes de García Rodríguez Negociación paralizada
 Limpeza no Hospital da Costa de Burela, Samyl S.L. (anterior concesionaria Clece, S.A.) Limpeza hospitalaria Empresa Burela En vigor
 Limpeza pública viaria, xestión do punto limpo e diversas recollidas selectivas nas Pontes de García Rodríguez (Valoriza de Servicios Medioambientales) Limpeza viaria e RSU Empresa As Pontes de García Rodríguez Negociación paralizada
 Limpeza viaria do Concello de Moaña, URBASER, S.A. Limpeza viaria e RSU Empresa Moaña En vigor
 Limpeza viaria do Concello de Ponteareas, FCC Limpeza viaria e RSU Empresa Ponteareas En vigor
 Limpeza viaria dos concellos de Cambados, Meis e Vilanova, Celta Prix, S.L. Limpeza viaria e RSU Empresa Cambados Negociación paralizada
 Limpeza Viaria e de Praias do Concello de Sada, Urbaser S.A. Limpeza viaria e RSU Empresa Sada En vigor
 Limpeza viaria e recollida de residuos do Concello de Pontevedra, CESPA Limpeza viaria e RSU Empresa Pontevedra Negociación paralizada
 Limpeza viaria e recollida de RSU dos concellos de Melide e Santiso, Celta Prix Limpeza viaria e RSU Empresa Melide Negociación paralizada
 Limpeza viaria e recollida do lixo do Concello de Chantada, Ascan Empresa Constructora y de Gestion SA (até 2012 CELTA PRIX, S.L. SUFI, S.A. UTE) Limpeza viaria e RSU Empresa Chantada En vigor
 Limpeza viaria e recollida do lixo do Concello de Lalín, CELTA PRIX, SL e SUFI, SA (UTE LALÍN) Limpeza viaria e RSU Empresa Lalín En vigor
 Limpezas Pisuerga, S.A., Grupo Norte – Limpisa (Persoal de Limpeza do Hospital meixoeiro) Limpeza hospitalaria Empresa Vigo En vigor
 Limpezas Xalo, concesionaria da limpeza viaria de Culleredo Limpeza viaria e RSU Empresa Culleredo En vigor
 LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A. (LINORSA) - Persoal de limpeza do centro de especialidades do Ventorrillo adscrito ao CHUAC Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 LIMPIEZAS SAMYL, S.L. (Hospital Marítimo de Oza do CHUAC) Limpeza hospitalaria Empresa A Coruña En vigor
 LINK (MANPOWER BUSINESS) Varios Empresa En vigor
 Localia TV Vigo, UTEGASA Medios de Comunicación Empresa Vigo Negociación paralizada
 Logista SAU Varios Estatal En vigor
 M. Caeiro, S.A. Comercio Empresa Negociación paralizada
 Maconsi S.L., centro de traballo do Polígono do Tambre Limpeza Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Mantelnor Outsourcing, S.L Varios Empresa En vigor ultimo ano de vixencia
 Mantemento e conservación de instalacións acuáticas -estatal- Estatal En vigor
 Mantenimientos Integrales de Ferrol, S.L. (centro de NAVANTIA-FERROL) Limpeza Empresa Ferrol En vigor
 Manufacturas e Comercio de Vidro Plano da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Marineda Music SL Deportes e Espectáculos Provincia da Coruña En vigor
 Marodri SL Limpeza Provincia da Coruña Vigo En vigor
 MAVIVA, S.A. Varios Empresa En vigor
 Media Markt Comercio Empresa En vigor
 Mediterranea de Catering, S.L. (antes Maconsi, S.L.) (Hospital do Meixoeiro) Hostalaría Empresa En vigor
 Mediterránea SL (servizo de cociña do Hospital Provincial de Pontevedra) Varios Provincia de Pontevedra Pontevedra En vigor
 Mega 2 Servicios Integrales SL Varios Empresa En vigor
 Mercadona Comercio Empresa En vigor
 Mergulladores profesionais Varios Estatal En vigor
 Miscellaneous Promusic SL Deportes e Espectáculos Provincia de Pontevedra En vigor
 Nea F3 Ibérica, S.L. Comercio Empresa Negociación paralizada
 Obras e Servizos Xalo SL – Limpeza Viária do concelho de Oleiros Limpeza viaria e RSU Empresa Oleiros En vigor
 Oficinas de farmacia Varios Estatal Negociación paralizada
 Ombuds Servicios, S.L. Seguridade Empresa Negociación paralizada
 ONCE Servizos Sociais Empresa En vigor
 Orquestra Xacobeo Deportes e Espectáculos Provincia de Pontevedra En vigor
 Orquestras de verbena Deportes e Espectáculos Galego En vigor
 Pans & Company / Eat Out Hostalaría Empresa En vigor
 Pansfood, S.A. Hostalaría Empresa Negociación paralizada
 Paradores de Turismo de España, S. A. Hostalaría Empresa Negociación paralizada
 Parque de Bombeiros comarcal das Pontes (UTE Eimfor-Natutecnia-Eural) Varios Empresa As Pontes de García Rodríguez En vigor
 Parque de Bombeiros Comarcal de Cee (UTE Eimfor-Natutecnia-Eural) Varios Empresa En vigor
 Parque de Bombeiros comarcal de Santa Comba (UTE Natutecnia-Eural) Varios Empresa En vigor
 Parque de bombeiros do Morrazo, Celta Prix, S.L. Varios Empresa Negociación paralizada
 Perfumaría e afíns Comercio Estatal Negociación paralizada
 Perrucarías de Donas, Cabaleiros, Unisex e Beleza Varios Galego En vigor
 Perrucarías, institutos de beleza e ximnasios (convenio estatal) Varios Estatal En vigor
 Persoal de salas de festas, baile e discotecas (estatal) Estatal En vigor
 Planificación y Control Logístico, S.A Varios Empresa Negociación paralizada
 Pmas3 Grove SL (Orquesta Palladium) Deportes e Espectáculos Provincia de Pontevedra En vigor
 Pompas Fúnebres Varios Galego En vigor
 Prensa Diaria Medios de Comunicación Estatal Negociación paralizada
 Prensa non Diaria Medios de Comunicación Estatal En vigor
 Primark Tiendas, SLU Comercio Empresa En vigor
 Producciones Artísticas Alarma SL Deportes e Espectáculos Provincia da Coruña En vigor
 Produción Audiovisual (técnicos) Medios de Comunicación Estatal Negociación paralizada
 Promoción, Degustación, Merchandising e Distribución de Mostras Varios Estatal Negociación paralizada
 Prosegur Alarmas, S.A. Seguridade Estatal En vigor
 Prosegur BPO Estatal En vigor
 Prosegur Soluciones SA Seguridade Empresa En vigor ultimo ano de vixencia
 Protección Castellana, S.L. Seguridade Estatal En vigor
 Pull and Bear (Almacén Loxístico de Narón) Comercio Empresa Narón En vigor
 R Cable e Telecomunicacións Galicia, S.A.U Varios Empresa En vigor
 Radio Coruña SL (Cadena SER) Medios de Comunicación Empresa A Coruña En vigor
 Radio Vigo SA Medios de Comunicación Empresa Vigo En vigor
 Radiodifusión comercial sonora Medios de Comunicación Estatal En vigor
 Real Aero Club de Vigo Deportes e Espectáculos Empresa Vigo Negociación paralizada
 Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Deportes e Espectáculos Empresa Vigo Negociación paralizada
 Real Club Náutico de Vigo Deportes e Espectáculos Empresa En vigor
 Real Club Náutico Portosín Deportes e Espectáculos Provincia da Coruña Porto do Son En vigor
 Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. e persoal de redacción do Diario Deportivo Marca Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Recollida de residuos e xestión do punto limpo da Pobra do Caramiñal - Urbaser SA Limpeza viaria e RSU Provincia da Coruña A Pobra do Caramiñal En vigor
 Recollida de RSU do Concello de Curtis, Celta Prix Limpeza viaria e RSU Empresa Curtis Negociación paralizada
 Recollida Selectiva Vigo, UTE Vigo Recicla Limpeza viaria e RSU Empresa Vigo Negociación paralizada
 Recuperación de refugallos e materias primas secundarias Limpeza viaria e RSU Estatal En vigor
 Recuperación Materiales Diversos, S.A. Empresa En vigor
 Reforma xuvenil e protección de menores Servizos Sociais Estatal Negociación paralizada
 Regulación de aparcamento e retirada de vehículos (concesións municipais da provincia da Coruña) Varios Provincia da Coruña Negociación paralizada
 Residencias Privadas da Terceira Idade Servizos Sociais Galego -
 Restauración colectiva Hostalaría Estatal En vigor
 Rexerga Sociedad de Servicios Xeriátricos SLU Servizos Sociais Provincia de Pontevedra En vigor
 SAGITAL, S.A Seguridade Empresa Negociación paralizada
 Samyl, S.L. (Museos científicos coruñeses) Provincia da Coruña En vigor
 Saneamento público, limpeza viaria, regos, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación do alcantarillado (convenio marco estatal) Limpeza viaria e RSU Estatal Negociación paralizada
 Sector da Dobraxe Deportes e Espectáculos Galego Negociación paralizada
 Seguriber Compañía de Servicios Integrales, S.L Seguridade Empresa En vigor
 Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A. (SEGANOSA) Varios Empresa En vigor
 Seguridade Privada Seguridade Estatal En vigor
 Servicios Generales de Gestión, S.L. Empresa En vigor
 Servicios Pesqueros Pujales, S.L. Comercio Empresa A Coruña Negociación paralizada
 Servicios Securitas, S.A. Seguridade Empresa Negociación paralizada
 Servimax Servicios Generales, S.A. Empresa En vigor
 Servizo a persoas coa mobilidade reducida do aeroporto de Santiago de Compostela (Multiservicios Aeroportuarios SA) Varios Empresa Santiago de Compostela En vigor
 Servizo de limpeza de Portos de Galicia na zona Norte da Coruña (GESECO) Limpeza viaria e RSU Empresa Negociación paralizada
 Servizo de mantemento do hospital do meixoeiro (Isolux Corsán Servicios, S.A.) Empresa Vigo En vigor
 Servizo de recollida da RSU da Mancomunidade do Morrazo, adscrito á empresa Recolte, SAU (antes GSC, antes Isolux) Limpeza viaria e RSU Empresa Negociación paralizada
 Servizos de asistencia en terra en aeroportos (handling) Varios Estatal En vigor
 Servizos de Atención ás Persoas Dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal (estatal) Servizos Sociais Estatal En vigor
 Servizos de campo para actividades de reposición e servizos de marketing operacional Comercio Estatal En vigor
 Servizos externos, auxiliares e atención ao cliente de empresas de servizos ferroviarios Estatal En vigor
 Servizos, eventos e producións culturais Deportes e Espectáculos Galego -
 Setex Aparki SA (Vigo- adxudicataria do servizo de guindastre) Varios Provincia de Pontevedra Vigo En vigor
 Severiano Gestión Varios Empresa Negociación paralizada
 Severiano Servicio Movil S.A. (Lugo) Varios Empresa Lugo En vigor
 Severiano Servicio Móvil SA - persoal de arquivo Empresa A Coruña En vigor
 Severiano Servicio Móvil, S.A. Empresa En vigor
 Severiano Servicio Móvil, S.A. (Narón) Empresa En vigor
 Severiano Servicio Móvil, S.A. (plataforma de Negreira) Empresa En vigor
 Sporting Club Casino de A Coruña Xogo Empresa A Coruña En vigor
 Subcontratistas de Sogama no complexo medioambiental de Cerceda Limpeza viaria e RSU Empresa Cerceda En vigor
 Supercor, S.A. Comercio Empresa Negociación paralizada
 Telecable Compostela Comercio Empresa Negociación paralizada
 Teleinformática y Comunicaciones S.A.U. (TELYCO) Varios Empresa Negociación paralizada
 Tendas de conveniencia Comercio Estatal En vigor
 Tintorado S.L.U. Empresa En vigor ultimo ano de vixencia
 Tinturarías, lavandarías e pranchado de roupa da provincia da Coruña Varios Provincia da Coruña En vigor
 Top Wash - A Coruña Limpeza Provincia da Coruña En vigor
 Turismos Motor, S.A. (TUMOSA) Comercio Empresa Oleiros Negociación paralizada
 UMANO Varios Empresa En vigor
 Umano de Seguridad, S.L. Seguridade Estatal En vigor
 Unidad Editorial Información Económica, S.L. Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 Unidad Editorial Información General, SLU. Medios de Comunicación Estatal En vigor
 Unidad Editorial SA Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Unión de Detallistas Españoles (UNIDE), S. Coop., Grupo Técnico, S.A, Trípode, S.A. e COIDEC, S.A. Estatal En vigor
 Uniprex, SAU Medios de Comunicación Empresa En vigor
 Urbaser, limpeza do Concello de Marín Limpeza viaria e RSU Empresa Marín Negociación paralizada
 Urbaser, Limpeza do Concello de Narón Limpeza viaria e RSU Empresa Narón En vigor
 Urbaser, limpeza do Concello de Vilalba Limpeza viaria e RSU Empresa Vilalba Negociación paralizada
 Urbaser, limpeza e recollida do Concello de Santiago de Compostela Limpeza viaria e RSU Empresa Santiago de Compostela En vigor
 Urbaser, Limpeza viaria do Concello de Ames Limpeza viaria e RSU Empresa Ames En vigor
 Urbaser, limpeza viaria do Concello de Ribeira Limpeza viaria e RSU Empresa Ribeira En vigor
 URBASER, S.A. - Servizo de limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Ferrol Limpeza viaria e RSU Empresa Ferrol Negociación paralizada
 UTE Geseco-Cespa. Recollida de sólidos urbanos e limpeza viaria do Concello de Teo Limpeza viaria e RSU Empresa Teo En vigor
 Veicar Varios Empresa En vigor
 Venda por Xunto de Tecidos, Mercería e Paquetería (Téxtil) da Provincia de Pontevedra Comercio Provincia de Pontevedra Negociación paralizada
 Veolia Servicios Norte SAU - servizos integrais no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Varios Empresa Vigo En vigor
 Viajes Ecuador, S.A. Varios Empresa En vigor
 Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Augas Galego En vigor
 Vilarmaba Retail SL Comercio Provincia de Pontevedra Baiona En vigor
 Voz Audiovisual Medios de Comunicación Empresa Negociación paralizada
 WDFG (antes ALDEASA) Comercio Empresa En vigor
 Working Colours, SL Varios Empresa En vigor
 Worldwide Flight Service, SA - Servizos Aeroportuarios de Carga Varios Empresa Santiago de Compostela En vigor
 Xade (Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos), acordo de empresa Deportes e Espectáculos Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Xardinaría (convenio estatal) Xardinería Estatal En vigor
 Xardinaría do Concello de Santiago de Compostela, Cespa S.A. Xardinería Empresa Santiago de Compostela Negociación paralizada
 Ximnasios e piscinas do Concello de Vigo Deportes e Espectáculos Empresa Vigo En vigor
 Zara Logística Comercio Empresa Arteixo En vigor
 Empresas de Servizos Auxiliares de Información, Recepción, Control de Accesos e Comprobación de Instalacións Empresas de Servizos Auxiliares de Información, Recepción, Control de Accesos e Comprobación de Instalacións Estatal Estatal En vigor
 TELEVÉS, S.A.U Traballadores/as da empresa TELEVES, S.A.U., vinculadas ao centro de traballo sito na rúa Benéfica de Conxo, N.o 17 de Santiago de Compostela Empresa Santiago de Compostela En vigor