Convenios / Negociación Colectiva

Nome: Veicar


Ámbito funcional:
Varios
Ámbito territorial:
Empresa
Concello:
Estado:
En vigor

Acordos:

Acordo de modificación de varios artigos


Tipo:
Revisión
Validez:
01/04/2016 - 31/12/2017

Laudo Arbitral sobre quendas de 24 horas


Tipo:
Revisión
Validez:
10/01/2014 - 31/12/2015

Ultraactividade do convenio 2007-2015


Tipo:
Revisión
Validez:
09/12/2013 - 31/12/2015

VEICAR_Parques_de_bombeiros_2007.pdf


Tipo:
Convenio
Validez:
01/01/2007 - 31/12/2015

Novas:

Publicado no BOP da Coruña o Laudo arbitral sobre as quendas de 24 horas

10/1/14.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña de 10 de xaneiro de 2014 fica publicado o Laudo arbitral polo que se declaran aplicábeis as quendas de 24 horas aos bombeiros da empresa mentres non exista pronunciamento administrativo ou xudicial e sempre e cando se garanta que iso, na súa realización, non afecte á saúde dos traballadores.

Publicado no BOP da Coruña acordo de ultraactividade do convenio, con modificacións nunha serie de artigos

09/12/13.

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña de 9 de Decembro recolle a publicación dun acordo de modificación do convenio colectivo vigorante que afecta ao artigo 7 ('mobilidade xeográfica, funcional e entre parques'), artigo 9 ('horarios, xornada e pacto de distribución irregular da xornada'), artigo 11 ('horas traballadas e horas extraordinarias'), artigo 17 ('incapacidade temporal') e artigo 28 ('formación obrigatoria').

Volver